Per a reservar un servici a una hora determinada, s'haurà de tenir en compte
  • Si és per a València, feu-ho 10 minuts abans de l'hora de recollida.
  • Si és per a l'àrea metropolitana, es tindrà en compte la població.

Si té qualsevol dubte, per favor consulte amb la nostra central.